Dzień: 6 września 2015

Biało czarne

Kulę, niebieską kulę ziemi, kulę moje głowy, atomu kulę mieszaninę materii nie posiadającej ostrych granic, rzucam na płaszczyznę geometrii. Bez  wątpienia dokonuje się tu rzecz nie możliwa kwadratura koła, sześcianowatość kuli. Takie wyprowadzenia osobowości, wywłaszczenie i wyostrzenia pozwala na wykrystalizowanie się dualizmu świata. Mój logiczny umysł dzielący kwadratową głowę na czarno białe pola dobra i …