Dzień: 7 października 2015

Ościeżnica

Wędrując  rano przez mojego dawnego bloga zobaczyłem jak mocno miałem otwarte serce, otwartą granicę. Tym czasem gdzieś w taki nie znanej sferze ducha toczyła się wojna. Fala imigrantów przesunęła się przez ubogie sfery świadomości do coraz to bogatszych krain mojej duszy. Nie jestem już wstanie w imię idei zapanować nad tym tłumem myśli. Nacisk na …